Na návštěvě Kappadokie

V centrálním Turecku leží známá oblast zvaná Kappadokia, která rozhodně patří velmi často navštěvované části Turecka. Jde o dalo by se říci před světem ukryté městečko, jež bylo vybudováno z měkkého sopečného popela, které se postupem času změnilo ve zkameněliny. Vznik horniny je datován před 30-ti milióny lety, kdy bylo území dnešní Kappadokie pokryto materiálem po sopečném výbuchu. Díky tomuto materiálu si místní obyvatelstvo začalo do těchto útvarů kutat obydlí a tak se začalo objevovat zdejší skalní město. V dnešní době tento jedinečný úkaz z dálky evokuje zkamenělý les nebo písečné duny.

Kappadokijská údolí jsou tvořena vícero barvami, poznat je zde možné obydlí podobající se dokonce skalním hradům. Ztvrdlý sopečný popel je velice měkký a je možné jej jednoduše tvarovat. Proto se zde nacházejí vyhloubené mohutné skály, kde se nachází tolik místností, že původní skály už nezbylo nic kromě tenkých oken a stěn místností. Po útocích arabských kmenů začali místní obyvatelé své příbytky stavět co nejvíce pod zemí tak, aby se nedaly jednoduše odhalit a a bylo je možné lépe chránit. To dalo vzniknout celé řadě podzemních měst a chrámů, kde obyvatelstvo mohlo trávit svůj čas většinou pod zemským povrchem.

Continue reading